Komórki macierzyste, skuteczne przeciwko białaczce

Białaczka jest jedną z chorób skutecznie leczonych komórkami macierzystymi., technika, która stopniowo zyskuje na popularności i która w przyszłości może obejmować znacznie szerszy zakres chorób niż obecnie.

Dana Farber Cancer Institute w Bostonie (Stany Zjednoczone) przeprowadził badanie potwierdzające, że przeszczep komórek macierzystych od zgodnego dawcy wiąże się ze znacznym całkowitym przeżyciem i brakiem nawrotu wśród pacjentów z remisją o średnim ryzyku i niski.

Są to ważne dane, ponieważ ponad 70% młodszych pacjentów, u których zdiagnozowano chorobę, wchodzi do początkowej fazy remisji po chemioterapii, ale znaczna ich liczba dozna nawrotu.

Chociaż należy również wziąć pod uwagę ryzyko nieprawidłowości chromosomalnych u pacjentów, to właśnie te o średnim i niskim ryzyku nawrotu uzyskują największe korzyści z terapii komórkami macierzystymi.

Wyniki pracy zostały opublikowane w Journal of the American Medical Association (JAMA).

To nie jest pierwsza optymistyczna wiadomość, która wiąże komórki macierzyste z różnymi metodami leczenia, na naszych stronach mówiliśmy o wielu przypadkach. Mamy nadzieję, że ścieżka otwarta przez te dochodzenia będzie się nadal rozwijać, a także, że darowizny komórek macierzystych uogólnić, ponieważ nie mam wątpliwości, że mają one bardzo ważną przyszłość w dziedzinie medycyny.